วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

คู่มือการใช้งานโปรกรม Proshow Gold


1ส่วนที่ 11. เลือก Slide

รูปภาพ 9 แสดงการเลือกแถบเครื่องมือ Slide
เมื่อเลือก Slide จะปรากฏไดอะล็อก Slide Options ซึ่งทางด้านซ้ายมือจะมีเครื่องมือต่างๆ คือ Layers, Editing, Motion, Captions, Sounds, Background และสามารถที่จะเลือกเครื่องมือต่างๆ ได้เหมือนกับการเลือกเครื่องมือที่แถบเครื่องมือ
7. เลือก Timeline หรือ Slide Listรูปภาพ 10 แสดงการเลือกแถบเครื่องมือ Timeline หรือ Slide List
การเลือก Timeline หรือ Slide List จะแสดงเกี่ยวกับเวลาของ Slide Show มีการใช้เวลาในการโชว์สไลด์เป็นเวลานานเท่าไรและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ
8. เลือก Layers, Editing, Motion, Captions, Music, Sounds, Background

รูปภาพ 11 แสดงการเลือกแถบเครื่องมือ Layers, Editing, Motion, Caption, Music, Sounds, Background
การเลือก Layers, Editing, Motion, Captions, Music, Sounds, Background ในแถบเครื่องมือจะปรากฏไดอะล็อกในต่างเดียวกันแล้วแต่ผู้ใช้ต้องการที่จะเลือกเครื่องมือใดในการจัดการกับรูปภาพหรือ Slide Show ที่เราสร้าง
วิธีการสร้างไฟล์วิดีโอ
การสร้างไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรม ProShow Gold มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกรูปภาพเพื่อใส่ในไฟล์วิดีโอที่ต้องการสร้าง

รูปภาพ 12 แสดงการเลือกภาพ
- เลือกรูปภาพที่ต้องการในไดร์ฟต่างๆ ที่ได้จัดเก็บไว้ ใน Folders list
- รูปภาพที่เลือกจะปรากฏหรือแสดงเป็นตัวอย่างอยู่ด้านล่างของ Folders list
- เลือกรูปภาพที่ต้องการสร้างไฟล์วิดีโอโดยการคลิกที่รูปภาพแล้วเลื่อนรูปภาพมาใส่ที่ Slide List
- รูปภาพที่ถูกนำมาใส่ใน Slide List แล้วจะมีเครื่องหมายขีดถูกทางด้านล่างขวามือของรูปภาพ
2. การเลือก Effects ให้กับรูปภาพมีวิธีการดังนี้


รูปภาพ 13 แสดงการเลือก Effects ให้กับรูปภาพ
- คลิกที่ ที่อยู่ข้างรูปภาพใน Slide List เพื่อทำการเลือก Effects ให้กับรูปภาพ
- จะปรากฏไดอะล็อก Choose Transition
- นำเมาส์ไปชี้ที่ Effects ต่างๆ เพื่อที่จะให้แสดงตัวอย่างของ Effects ทางซ้ายมือด้านล่าง
- เลือก Effects ต่างๆ โดยการคลิกที่ Effects และทำการเลือก Effects ให้ครบทุกภาพ
3. การกำหนดระยะเวลาแสดงผล ให้กับ Slide มี 2 วิธีที่สามารถทำได้ คือ
1.1 เลือก Timeline


รูปภาพ 14 แสดงการกำหนดระยะเวลาให้กับ Slide โดยใช้เมนู Timeline
- เลือก Timeline ที่แถบเครื่องมือ
- คลิกเมาส์ที่เส้นคั่นของรูปภาพหรือ Effectsทางขวามือ แล้วเลื่อนเมาส์เพื่อกำหนดระยะเวลาตามที่ต้องการให้แสดงผลรูปภาพให้กับ Slide
1.2 เลือก Slide List

รูปภาพ 15 แสดงการกำหนดระยะเวลาให้กับ Slide โดยใช้เมนู Slide List
- เมื่อคลิกที่ Timeline บนแถบเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็น Slide List
- นำเมาส์ไปคลิกที่ตัวเลขทางขวามือด้านล่างของรูปภาพใน Slide List
- พิมพ์ตัวเลขเพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการ
4. การปรับเปลี่ยนรูปภาพรูปภาพ 16 แสดงการแก้ไขรูปภาพ
การทำการปรับเปลี่ยนรูปภาพให้อยู่ในลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งการปรับความคมชัด ความสว่างให้กับรูปภาพ
การแก้ไขรูปภาพที่ Editing Tools


รูปภาพ 17 แสดงการแก้ไขรูปภาพโดยใช้ Editing Tools
- Rotate เพื่อปรับองศาให้กับรูปภาพ หรือการหมุนของรูปภาพนั้นเอง
- Flip เพื่อเลือกผลการแสดงคือถ้าหากเปลี่ยนภาพให้หมุนตอน Slide Show ต้องการให้รูปภาพหมุนกลับมาในลักษณะใด ซึ่งมี 2 ตัวเลือก คือ
1. Vertical เพื่อให้ภาพแสดงกลับในลักษณะแนวตรง
2. Horizontal เพื่อให้ภาพแสดงกลับในลักษณะแนวนอน
การแก้ไขรูปภาพที่ Outline เพื่อเลือกสีเส้นขอบให้กับรูปภาพ

รูปภาพ 18 แสดงการใส่สีเส้นขอบรูปภาพ
- คลิกที่ OFF ให้เป็น ON ภาพด้านซ้ายมือ
- คลิกที่ Set Color เพื่อสีของแรงเงาเส้นขอบให้กับรูปภาพ ภาพด้านขวามือ
การแก้ไขรูปภาพที่ Drop Shadow เพื่อเลือกสีแรงเงาเส้นขอบให้กับรูปภาพรูปภาพ 19 แสดงการใส่สีแรงเงาเส้นขอบรูปภาพ
- คลิกที่ OFF ให้เป็น ON ภาพด้านซ้ายมือ
- คลิกที่ Set Color เพื่อสีของแรงเงาเส้นขอบให้กับรูปภาพ ภาพด้านขวามือ
การแก้ไขรูปภาพที่ Colorizeรูปภาพ 20 แสดงการเลือกรูปภาพ
- คลิกที่ OFF ให้เป็น ON ภาพด้านซ้ายมือ
- คลิกที่ Set Color เพื่อสีภาพให้กับรูปภาพ ภาพด้านขวามือ
การแก้ไขรูปภาพที่ Adjustment ปรับความสว่างและความคมชัดให้กับรูปภาพ


รูปภาพ 21 แสดงการกำหนดความสว่างและความคมชัด
- Brightness เพื่อปรับความสว่าง
- White point เพื่อปรับให้ภาพเป็นสีขาว
- Black point เพื่อปรับให้ภาพเป็นสีดำ
- Contrast เพื่อปรับภาพระหว่างภาพที่เป็นสีขวาและภาพที่เป็นสีดำ
- Hue เพื่อปรับความมืดหรือความสว่างของสี
- Sharpen เพื่อปรับภาพให้มีความคมชัดมมากยิ่งขึ้น
* ถ้าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรูปภาพอื่นๆ อีกก็สามารถที่จะเลือกรูปภาพได้ที่ลูกศร ที่อยู่ใต้รูปภาพตัวอย่าง เมื่อทำการแก้ไขรูปภาพตามที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ Done
5. การควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการแสดงของรูปภาพ
โดยสามารถทำให้รูปภาพขยายและหมุนเพื่อความหลากหลายของการแสดงผล โดยการใช้แถบเครื่องมือ Motion


รูปภาพ 22 แสดงการกำหนดการแสดงของรูปภาพ
- เลือก Motion Effects หรือ Slide ที่แถบเครื่องมือด้านบน
- จะปรากฏไดอะล็อก Slide Options เลือกเมนู Motion Effects ทางด้านซ้ายมือในกรณีที่เลือกเมนู Slide ที่แถบเครื่อง
ใน Motion นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะที่สามารถกำหนดได้ คือ
การปรับรูปภาพที่ Starting Position เพื่อกำหนดลักษณะของรูปภาพในขณะที่เริ่มต้นการโชว์สไลด์


รูปภาพ 23 แสดงการกำหนดรูปภาพในขณะเริ่มต้นการโชว์สไลด์
- ปรับที่ Zoom เพื่อทำการขยายรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือการบีบรูปภาพให้มีขาดเล็กลง
- ปรับที่ Rotate เพื่อกำหนดการหมุนของรูปภาพว่าต้องการให้รูปภาพหมุนกี่องศาในเวลาที่ทำการโชว์สไลด์
การปรับรูปภาพที่ Ending Position เพื่อกำหนดลักษณะของรูปภาพในขณะที่จะจบการโชว์สไลด์


รูปภาพ 24 แสดงการกำหนดรูปภาพในขณะจบการโชว์สไลด์
- ปรับที่ Zoom เพื่อทำการขยายรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือการบีบรูปภาพให้มีขาดเล็กลง
- ปรับที่ Rotate เพื่อกำหนดการหมุนของรูปภาพว่าต้องการให้รูปภาพหมุนกี่องศาในเวลาที่ทำการโชว์สไลด์
* คลิกที่ Done เมื่อกำหนดได้ตามที่ต้องการ (เราสามารถเลือกรูปภาพอื่นๆ เพื่อทำการปรับรูปภาพ สามารถที่จะเลือกได้ที่ ลูกศรที่อยู่ด้านล่างของรูปภาพตัวอย่าง และสามารถทำการแสดงเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยคลิกที่ Play)

ไม่มีความคิดเห็น: